Eines i programes

Accés

Per a accedir a SICOMEPS ha de disposar de:

  • Certificat digital (targeta criptogràfica). Més informació en  http://www.accv.es 
  • Completar la següent credencial, imprimir-la, signar-la i enviar-la a l'adreça següent:

Servici d'Ordenació i Control del Medicament
Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Conselleria de Sanitat
C/ Misser Mascó, 31
46010 València

 

També pot enviar la credencial escanejada una vegada completada i signada a sicomeps_soporte@gva.es 
Nota: document d'ajuda per a completar la credencial.