Consultar medicaments amb limitació de venda

Per part de l'AEMPS no s'ha establit de moment cap limitació de medicaments veterinaris no subjectes a prescripció veterinària que es venen a través de llocs web. En el futur es podrà limitar (de forma qualitativa o quantitativa) la venda d'aquells medicaments veterinaris per als que es considere pel seu potencial ús incorrecte, per raons de desabastiment o per raons de salut pública, segons el que estableix l'article 7 Reial Decret 544/2016, de 25 de novembre.