Convenis i Comités

Comissió de baremació d'adjudicació de noves oficines de farmàcia.

Objectiu: Barem dels expedients dels farmacèutics a l'efecte de l'adjudicació noves oficines de farmàcia.

Composició:

PRESIDENT: Director general de Farmàcia i Productes Sanitaris o persona que hi delegue.

VICEPRESIDENT: El cap de Servici d'Ordenació i Control del Medicament de la Direcció General de Farmàcia de la Conselleria de Sanitat de València
SECRETARI: El cap de Secció de Productes Sanitaris. Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.
VOCALS:

  • Representant del Col·legi Oficial de Farmacèutics de la província d'Alacant
  • Representant del Col·legi Oficial de Farmacèutics de la província de Castelló.
  • Representant del Col·legi Oficial de Farmacèutics de la província de València.
  • Representant de la Conselleria de Sanitat (EVES).
  • I 3 vocals més en representació de la Conselleria de Sanitat.


Normativa que l'afecta:

Freqüència de reunió: Segons la convocatòria i el nombre d'expedients dels que s'ha de fer el barem.

Reunions celebrades:

2004 (75)

2005 (24)

2006 (20)

2007 (11)

2008 (8)