Convenis i Comités

Comitè Assessor d'Adquisició de Productes de Osteosíntesi.

Objectiu:
Assessorar tècnicament la Comissió de Compres de la Conselleria de Sanitat en matèria d'adquisició de productes d'osteosíntesi.

Composició:

  • Director general de Farmàcia i Productes Sanitaris (en el moment de la seua creació DG per a l'Atenció al Pacient, per adscripció del Servici de Prestacions Complementàries a la Direcció General).
  • Cap del Servici de Prestacions Complementàries.
  • 5 responsables dels servicis de Cirurgia  Ortopèdica i Traumatologia d'hospitals de la Conselleria de Sanitat.

Normativa que l'afecta:
Resolució de 2 d'agost de 1999 del Conseller de Sanitat per la qual es crea el Comité Assessor d'Adquisició de Productes d'Osteosíntesi.

Freqüència de reunió: Per requeriment de la Central de Compres de Béns i Servicis.

Reunions celebrades: 0