Programa d'optimització i integració

(RED IMEPS) Xarxa d'Investigació amb Medicaments i Productes Sanitaris de la Comunitat Valenciana

La Xarxa d'Investigació amb Medicaments i Productes Sanitaris de la Comunitat Valenciana (RED IMEPS), es troba adscrita i amb dependència jeràrquica de la direcció general competent en matèria de farmàcia i productes sanitaris, de suport institucional i de referència per a la investigació clínica amb medicaments i productes sanitaris que es realitze en la Comunitat Valenciana. La Xarxa es configura sota els principis d'equitat en l'accés, qualitat, transparència, objectivitat d'avaluació de la investigació amb medicaments i productes sanitaris, així com, el foment de la participació ciutadana en l'accés la informació pública i s'alinea amb l'estratègia del Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.


Funcions:

a) Realitzar una coordinació centralitzada com a nucli de totes les actuacions de RED IMEPS.

b) Actuar com a centre de gestió de la informació a la ciutadania en la realització d'estudis clínics amb medicaments i productes sanitaris a la Comunitat Valenciana, fomentant l'equitat, la transparència i l'accés a la informació pública.

c) Facilitar la participació de pacients en el procés de reclutament en els assajos clínics amb medicaments i productes sanitaris.

d) Actuar com a punt d'informació i contacte amb els promotors de la investigació clínica amb medicaments i productes sanitaris.

e) Facilitar el desenvolupament dels plans d'investigació amb medicaments i productes sanitaris d'interés per a l'Administració Sanitària.

f) Potenciar i coordinar la investigació amb medicaments i productes sanitaris a la Comunitat Valenciana.

g) Assessorar les gerències dels departaments de salut en l'àmbit de la investigació clínica amb medicaments i productes sanitaris.

h) Gestionar la informació en matèria d'investigació clínica amb medicaments i productes sanitaris a la Comunitat Valenciana.

i) Assessorar la investigació independent.

j) Mantindre i actualitzar el gestor de RED IMEPS.