Convenis i Comités

Convenis i concerts

Col·legis Oficials Farmacèutics

 • Mòdul de vals electrònics d'estupefaents del gestor d'ordenació i control de medicaments i productes sanitaris (SICOMEPS)
 1. 17 DE GENER DE 2018 - CONVENI ENTRE LA COMUNITAT AUTÒNOMA VALENCIANA I L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS, PEL QUE ES FIXEN LES CONDICIONS PER A LA CESSIÓ DEL MÒDUL DE VALS ELECTRÒNICS D'ESTUPEFAENTS DEL GESTOR D'ORDENACIÓ I CONTROL DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS (SICOMEPS) DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA.
 • Condicions per a l'execució de la Prestació Farmacèutica a través de les Oficines de Farmàcia
 1. 18 DE JULIOL DE 2016 - CONCERT ENTRE LA GENERALITAT I ELS COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS D'ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA PEL QUAL ES FIXEN LES CONDICIONS PER A L'EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA A TRAVÉS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA A LA COMUNITAT VALENCIANA.
 2.  
 3. 23 DE JUNY DEL 2004 - CONCERT ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT I ELS COL•LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS DE LES PROVÍNCIES D'ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA, EN QUALITAT DE REPRESENTANTS DELS FARMACÈUTICS TITULARS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PEL QUAL ES FIXEN LES CONDICIONS PER A L'EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA A TRAVÉS DE LES OFICINES DE FARMÀCIA.
 • Subvencions davant del copagament farmacèutic i ortoprotètic
 1. 22 DE MARÇ DE 2016 – CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ, PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS, SUBVENCIONATS PELS DECRETS 239/2015, DE 29 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, I 240/2015, DE 29 DE DESEMBRE, DEL  CONSELL,  PELS  QUALS S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I PENSIONISTES DURANT 2016.
 2.  
 3. 22 DE MARÇ DE 2016 –  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DE LA GENERALITAT I EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE CASTELLÓ EN QUALITAT DE REPRESENTANT DELS FARMACÈUTICS  I  LES  FARMACÈUTIQUES  TITULARS  D'OFICINA  DE FARMÀCIA   AMB   SECCIÓ   D'ORTOPÈDIA   O   AMB  ESTABLIMENTS D'ORTOPÈDIA PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ I FACTURACIÓ DE RECEPTES OFICIALS D'ORTOPÈDIA PER ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL AMB APORTACIÓ SUBVENCIONADA.
 4.  
 5. 4 DE FEBRER DE 2016 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL Y SALUT PÚBLICA DE LA GENERALITAT I EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS D'ALACANT, EN QUALITAT DE REPRESENTANT DELS FARMACÈUTICS I LES FARMACÈUTIQUES TITULARS D'OFICINA DE FARMÀCIA AMB SECCIÓ D'ORTOPÈDIA O AMB ESTABLIMENTS D'ORTOPÈDIA PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ I FACTURACIÓ DE RECEPTES OFICIALS D'ORTOPÈDIA PER ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL AMB APORTACIÓ SUBVENCIONADA
 6.  
 7. 4 DE FEBRER DE 2016 - CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL Y SALUT PÚBLICA I EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT, PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS, SUBVENCIONATS PELS DECRETS 239/2015, DE 29 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, I 240/2015, DE 29 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, PELS QUALS S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I PENSIONISTES DURANT 2016.
 8.  
 9. 18 DE GENER DE 2016 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DE LA GENERALITAT I EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS VALÈNCIA EN QUALITAT DE REPRESENTANT DELS FARMACÈUTICS I LES FARMACÈUTIQUES TITULARS D'OFICINA DE FARMÀCIA AMB SECCIÓ D'ORTOPÈDIA O AMB ESTABLIMENTS D'ORTOPÈDIA PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ I FACTURACIÓ DE RECEPTES OFICIALS D'ORTOPÈDIA PER ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL AMB APORTACIÓ SUBVENCIONADA.
 10.  
 11. 18 DE GENER DE 2016 - CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LA PROVÍNCIA VALÈNCIA, PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS, SUBVENCIONATS PELS DECRETS 239/2015, DE 29 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, I 240/2015, DE 29 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, PELS QUALS S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I PENSIONISTES DURANT 2016.
 12.  
 13. 18 DE GENER DE 2016 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESARIS D'ORTOPÈDIA (AVEO), COM A REPRESENTANT DELS ESTABLIMENTS D'ORTOPÈDIA, PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ I FACTURACIÓ DE RECEPTES OFICIALS D'ORTOPÈDIA PER ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL AMB APORTACIÓ SUBVENCIONADA.
 • Talonaris de receptes oficials d'estupefaents
 1. 24 D'ABRIL DE 2015 - RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL DEL SECRETARIAT DEL CONSELL I RELACIONS AMB LES CORTS, PER LA QUAL ES DISPOSA LA PUBLICACIÓ DE L'ACORD ENTRE L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS I LA GENERALITAT PEL QUAL ES FIXEN LES CONDICIONS EN L'ADQUISICIÓ DE TALONARIS DE RECEPTES OFICIALS D'ESTUPEFAENTS.
 • Programa de formació en SPD
 1. 3 DE MARÇ DE 2014 - - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT I EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE CASTELLÓ, PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN PROGRAMA DE FORMACIÓ EN SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ EN L'OFICINA DE FARMÀCIA
 • Subministrament tires reactives
 1. 11 DE JUNY DE 2012 - - CONVENI PER AL SUBMINISTRAMENT DE TIRES REACTIVES PER A LA DETERMINACIÓ DE GLUCÈMIA EN L'ÀMBIT DE LES PRESTACIONS DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT
 • Prescripció per principi actiu i deducció del 15%
 1. 31 D'OCTUBRE DE 2011 - RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS DE ENTRADA EN VIGOR EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO Y DEDUCCIÓN A UN GRUPO DE MEDICAMENTOS UNA DEDUCCIÓN DEL 15% (RESOLUCIÓN DE FECHA 31.10.2011).
 • Recepta Electrònica
 1. 9 DE GENER DEL 2008 - DOCUMENT ANNEX PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN MODEL DE DISPENSACIÓ I FACTURACIÓ EN EL SISTEMA INTEGRAT DE RECEPTA ELECTRÒNICA DE LA CONSELLERIA DE SANITAT DE LA GENERALITAT.
 2.  
 3. 2 DE MAIG DEL 2007 -   CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT DE LA CONSELLERIA DE SANITAT I ELS COL•LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS DE LES PROVÍNCIES D'ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ATENCIÓ FARMACÈUTICA ELECTRÒNICA-DISPENSACIÓ ELECTRÒNICA EN EL MARC DE LA RECEPTA ELECTRÒNICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
 • Preus màxims de finançament per a la dispensació de Productes Farmacèutics
 1. 10 DE MARÇ DE 2009 - CONVENI ENTRE LA AVS I ELS COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS DE LAS PROVINCIAS D'ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA PEL QUAL S'ESTABLEIXEN ELS PREUS MÀXIMS DE FINANÇAMENT PER A LA DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS EN EL MARC DE LES PRESTACIONS SANITÀRIES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT.
 2.  
 3. 10 DE MARÇ DE 2009 - NOTA ACLARIDORA AL CONVENI.
 4.  
 5. 7 DE SETEMBRE DE 2006 – CONVENI ENTRE L'AVS I ELS COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS DE LES PROVÍNCIES DE CASTELLÓ, VALÈNCIA I ALACANT PEL qual S'ESTABLEIXEN ELS PREUS MÀXIMS DE FINANÇAMENT QUAN EL METGE PRESCRIGA MEDICAMENTS IDENTIFICANT-LOS PER LA SEUA D.O.I. O PER LA SEUA D.C.I. O PRODUCTES SANITARIS SENSE MARCAR COMERCIAL CONCRETA.
 • Programes de Seguretat des de les Oficines de Farmàcia
 1. 14 DE JULIOL DE 2008 - CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERLA DE SANITAT I EL COL•LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE SEGURETAT DE MEDICAMENTS EN OFICINES DE FARMÀCIA DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.
 2.  
 3. 6 DE JUNY DE 2007 - ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ FIRMAT EL 30 D'OCTUBRE DEL 2003 ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT I EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE CASTELLÓ, PER A LA REALITZACIÓ D'UN PROGRAMA DE SEGUIMENT EN OFICINES DE FARMÀCIA DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ DE REACCIONS ADVERSES ASSOCIADES A HIPERICO PERFORATUM I ISOFLAVONAS.
 • Promoció de la donació d'òrgans i teixits
 1. 27 D'OCTUBRE DE 2008 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ DE LA DONACIÓ D'ÒRGANS I TEIXITS QUE SUBSCRIU LA CONSELLERIA DE SANITAT I ELS COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS DE LES PROVÍNCIES D'ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA.
 • Programa TOD de Tuberculosi
 1. 18 DE FEBRER DE 2002 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT I EL M. I. COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE VALÈNCIA, COM A REPRESENTANT DE LES OFICINES DE FARMÀCIA VOLUNTÀRIAMENT INSCRITES PER AL TRACTAMENT SUPERVISAT DE LA TUBERCULOSI A PACIENTS INCLOSOS EN EL PROGRAMA TOD (TRACTAMENT OBSERVAT DIRECTAMENT).
 • Programa pilot d'Atenció Farmacèutica Domiciliària
 1. 29 DE MARÇ DE 2011 - Protocol d'actuacions per a un programa pilot en matèria d'Atenció Farmacèutica Domiciliària en el marc del concert entre la Conselleria de Sanitat i els Col·legis Oficials de Farmacèutics de les provincies d'Alacant, Castellón y València per el que es fixen les condicions per a l'execució de la prestació farmacèutica a través de les oficines de farmàcia.