Programa d'optimització i integració

(SAem) Subcomissió assessora per al tractament de l'esclerosi múltiple

Objectiu:


Ús racional dels medicaments utilitzats en el tractament de l'Esclerosi Múltiple.

 

Composició:

 

  • President/a  (Cap del Servei de Prestació Farmacèutica i Dietoterapèutica)
  • Secreari/a (Tècnic del mateix servei).
  • Vocals (designats pel Director General del Servici Valencià de Salut, prèvia consulta a l'Institut Mèdic Valencià):

 

  • Servei de Neurologia. Hospital General de Castelló
  • Servei de Neurologia. Hospital Clínic Universitari de València.
  • Servei de Neurologia. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
  • Servei de Neurologia. Hospital Doctor Peset de València.
  • Servei de Neurologia. Hospital General d'Elda.
  • Servei de Neurologia. Hospital General d'Alacant.
  • Servei de Neurologia. Hospital General Universitari d'Elx.

Normativa que l'afecta: