Contacte

C.A.T.S
Centro d'Atenció Telefònic Sanitari
Tel.: 96 398 95 00 / 902 39 39 99 
Fax: 96 348 82 32
E-mail: cats@gva.es