Convenis i Comités

Comissió mixta central de seguiment.

Objectiu:
Desenvolupament i vigilància del compliment del concert.

Composició:

  • PRESIDENT: El conseller de Sanitat o, com a suplent, el director general de Farmàcia i Productes Sanitaris.
  • Tres representants de la Direcció General  de Farmàcia i Productes Sanitaris. Actua un d'ells com a secretari.
  • Un inspector farmacèutic de la Conselleria de Sanitat.
  • Un representant de  l'Àrea Jurídica de la Conselleria de Sanitat.
  • Dos representants de cada col·legi oficial de farmacèutics de la Comunitat Valenciana.

Normativa que l'afecta:
Concert entre la Conselleria de Sanitat i els col·legis oficials de farmacèutics de les províncies d'Alacant, Castelló i València, de data 23 de juny 2004.

Freqüència de reunió: Com a mínim semestralment.

Reunions celebrades:
Reunió de constitució de la Comissió el 21 de febrer de 2005.