Informació laboral

Informació laboral

Informació sobre la retribució establida per al personal d'Institucions Sanitàries, el règim d'incompatibilitats, normativa, informació sindical i prevenció de riscos laborals.