Prevenció de riscos laborals

Pla Integral de Prevenció de les Agressions en l'Entorn Sanitari

La Conselleria de Sanitat manté una especial atenció i preocupació pel que fa a les agressions dels seus professionals, constituint un dels objectius destacats en la seua política de prevenció de riscos laborals.

 

Amb el Pla Integral de Prevenció de les Agressions en l'Entorn Sanitari la Conselleria de Sanitat es compromet a continuar treballant en mesures apropiades i concordes amb el seu grau de control per a previndre les agressions al seu personal en l'exercici de les seues funcions. Es mantenen les línies estratègiques marcades en plans anteriors, coherents amb les establides en el conveni núm. 190 i en la Recomanació núm. 206 de l'OIT, s'aprofundeix en aquestes i s'estableixen noves accions.

         Pla Integral de Prevenció de les Agressions en l'Entorn Sanitari. 

Guia breu per a la prevenció de les agressions en Atenció Primària. 

Formulari CAT (comunicació de les agressions).

 

Legislació:

  • Decret 159/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen les actuacions dels òrgans de la Conselleria de Sanitat en la prevenció i atenció de les agressions als treballadors del sector sanitari públic de la Generalitat.
  • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Material divulgatiu:

Campanya agressions. Material gràfic i audiovisualNou!

Pla integral de prevenció de les agressions en l'entorn sanitari. Guia per a personal.

Fitxa informativa PS-01 Prevenció i actuació davant una agressió (v.5).

Fitxa informativa PS-02 Codi Alerta (v.02).

Fitxa BP-01 Agressions (violència externa) (v.02).