TAULER COBERTURA TEMPORAL

(05/06/2024)

COBERTURA TEMPORAL DE DOS LLOCS (82476, 82477) DE TITULAT SUPERIOR (ENGINYER/A D'ORGANIZACIÓ INDUSTRIAL) EN EL CENTRE DE INFORMÀTICA DE CAMPANAR-HOSPITAL LA FE-CONSELLERIA DE SANITAT.

Convocatòria - Enllaç

Tauler d'anuncis comissions de servei o adscripcions provisionals

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 77376 Administratiu/va de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 11/06/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 47390 Metge/ssa de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 03/06/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 47373 Metge/ssa de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 31/05/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 47371 Metge/ssa de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 31/05/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 47345 Cap Secció Entitats i Empreses Col·laboradores de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 28/05/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 76532 Administratiu/va de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 28/05/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 61486 Tècnic/a Superior Economia Administració Sanitària de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 28/05/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 47764 Cap Secció Auditories Sanitàries de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 23/05/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 67953 Tècnic/a Superior Economia Administració Sanitària de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 17/05/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 53420 Tècnic/a Farmacovigilància de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 29/04/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 47910 Tècnic/a Mitjà/na Inspecció de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 26/04/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 47373 Metge/ssa de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 27/03/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 47371 Metge/ssa de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 27/03/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 53440 Tècnic/a Drogodependències de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 26/02/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 76553, Auxiliar de Gestió de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 24/01/2024). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 47764, Cap Secció Auditories Sanitàries de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 19/12/2023). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 76401, Tècnic/a Laboratori Microbiologia de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 18/12/2023). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 45688, Tècnic/a Laboratori Química de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 18/12/2023). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARI DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA, el lloc núm. 53435, Tècnic/a Qualitat Assitencial de la Conselleria de Sanitat. (data publicació web 27/11/2023). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITÀRIA el lloc núm. 76416, Infermer/a de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat. (Data publicació: 23/11/2023). Enllaç a la convocatòria (obri en nova finestra).