Llistes d'ocupació temporal

Aviso - Listas de empleo temporal

AVÍS

 

Les llistes d'ocupació temporal obertes permanents està disponibles les 24 hores del dia els 365 dies de l'any en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s'accedix per mitjà de DNI electrònic, Certificat Digital o Cl@ve en l'enllaç:

https://www.san.gva.es/ca/web/recursos-humans/lista-de-empleo-temporal-abierta-permanente

Totes aquelles persones que hagen finalitzat els seus estudis o els períodes de residències i puguen acreditar l'obtenció de la corresponent titulació o especialitat, poden inscriure's per a poder rebre ofertes d' ocupación, quan s'esgote la lista oficial.

Estes persones s'incorporaran a les llistes de reserva previstes en l'article 13 de l'Orde 4/2019 de 14 de novembre, que es conformaran amb les persones que s'inscriguen per primera vegada en les llistes d'ocupació de la categoria que necessite de personal per ser llistes deficitàries.

L'orde de cridada en les llistes de reserva serà l'orde de registre d'entrada de la sol·licitud d'inscripció.