Convocatòries ocupació pública

Avisos

Avís

Ocupació Pública

AL·LEGACIONS A LLISTATS PROVISIONALS DE CONCURSOS-OPOSICIÓ: ERROR EN L’ENLLAÇ

En cas d’error a l’enllaç que figura a les publicacions del DOGV, es pot accedir a través del següent:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

25-10-2023

Avís

Ocupació Pública

NOTA INFORMATIVA - SERVEIS PRESTATS PERSONAL FUNCIONARI GESTIÓ SANITÀRIA

En relació amb els serveis prestats no valorables d'ofici per l'Administració del personal funcionari de gestió sanitària, s'indica que, per a la seua valoració als processos selectius en vigor (convocatòries de les ofertes d'ocupació pública 2017-2018-2019 i processos de concurs de mèrits de la Llei 20/2021), el full informatiu emés per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, tal com el mateix full indica, manca d'efectes jurídics i no comporta l'exercici de cap potestat administrativa. Per tant, únicament seran vàlids els certificats oficials de serveis prestats emesos per la conselleria citada i no els fulls informatius.


Les persones que hagen entregat únicament aquest full informatiu hauran d'entregar el certificat oficial el més prompte possible, indicant clarament la categoria i el procés selectiu al qual es refereix.


En tot cas, després de la publicació de la resolució provisional del procés selectiu corresponent, es podrà presentar aquest certificat oficial dins del termini d'al·legacions establit en la convocatòria.

25-05-2023

Estabilització 2022

Concurs d'estabilització 2022

31-03-2023

Ocupació Pública

NOTA SOBRE TEMARIOS Y BIBLIOGRAFÍAS (obri en nova finestra)

25-04-2023