Llistes d'Ocupació Temporal

Disponible per a Vacants (Disponible Especial)

- INFORME RELATIU DISPONIBLE ESPECIAL / INFORME RELATIVO DISPONIBLE ESPECIAL DESCARREGAR / DESCARGAR

- PREGUNTES FREQÜENTS / PREGUNTAS FRECUENTES DESCARREGAR / DESCARGAR

- REQUISITS CERTIFICATS DE LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA / REQUISITOS CERTIFICADOS DE LA SOLICITUD TELEMÁTICA ENLLAÇ / ENLACE

- PUNT DE REGISTRE UNIFICAT / PUNTO DE REGISTRO UNIFICADO ENLLAÇ / ENLACE

- REQUISITS D'ACCÉS / REQUISITOS DE ACCESO ENLLAÇ / ENLACE

- SOL·LICITUD DISPONIBLE ESPECIAL - ENLLAÇ