Llistes d'Ocupació Temporal

Llista Ocupació Temporal Oberta Permanent

EDICIÓ 2024

(29/12/2023)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2023 de la directora general de Personal de la Conselleria de Sanitat, per la qual s’establix la data límit de mèrits baremables i d’obtenció de requisits per a l’edició 2024 de les llistes d’ocupació temporal obertes i permanents, i es determina la data de tall fins a la qual es tindran en compte les sol·licituds d’inscripció i actualització de persones ja inscrites.

 

(29/12/2023)

Annex I - Categories Professionals

Annex II - Departaments de Salut d'Institucions Sanitàries

Annex III - Requisits de titulació

 

1 - Inscripció/modificació telemàtica categories i departaments

 

La presentació de les sol·licituds d'inscripció/modificació de categories i departaments poden realitzar-se les 24 hores dels 365 dies de l'any, el tràmit telemàtic està obert de manera permanent. Les dates de tall de presentació sol·licituds són les següents:

- Les sol·licituds presentades des de l'1 de gener de 2024 fins al 31 de desembre de 2024 formaran part de l'Edició 2024.

- Respecte als Cossos i Escales i Departaments de Salut que s'incorporen en l'Edició 2024 podran sol·licitar-se a partir de l'endemà a la publicació de la resolució de l'Edició 2024.

La data límit de mèrits a baremar i d'obtenció dels requisits de l'Edició 2024 és el 30 de setembre de 2024. ABANS D'OMPLIR LA INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ CAL LLEGIR LA RESOLUCIÓ DE 20 DE DESEMBRE DE 2023, EN ELLA S'ESTABLIXEN TOTES LES INSTRUCCIONS DEL TRÀMIT.


Accés per a la inscripció/modificació de categories i departaments 

Per a accedir al tràmit telemàtic pressionar en el següent enllaç i entrar en LLISTAT D'ETAPES->BASES I OBERTURA DE TERMINI->Presentació Autenticada - ENLLAÇ

 

Guia d'ajuda al registre telemàtic

 

2 - Presentació de la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits

 

El termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits és de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la presentació de la sol·licitud d'inscripció/modificació de categories i departaments. La sol·licitud podrà tramitar-se a través del:

1.- Registre telemàtic (necessitarà dels mateixos requisits tècnics que els establits per a la presentació telemàtica de la sol·licitud de categories i departaments de salut). La documentació annexada haurà de tindre format PDF.

 

Accés al tràmit per a la presentació telemàtica de la documentació  - ENLLAÇ

 

2.- Els registres dels Departaments de Salut o de les direccions territorials de Sanitat o Departament de Salut d'Alcoi, i en qualsevol de les altres dependències a què es referix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb un model de sol·licitud general.

Per a poder realitzar la presentació presencial en les direccions territorials de Sanitat o qualsevol oficina PROP, hauran de sol·licitar necessàriament cita prèvia.

https://www.gva.es/va/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/citas_previas

 

AMB CARÀCTER PREVI A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS I ELS MÈRITS ÉS RECOMANABLE LLEGIR LA RESOLUCIÓ DE 20 DE DESEMBRE DE 2023, EN ELLA S'ESTABLIXEN TOTES LES INSTRUCCIONS RELATIVES A ESTE TRÀMIT.