Llistes d'Ocupació Temporal

Llista Ocupació Temporal Oberta Permanent

(05/04/2023)

 

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2023, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual s'establixen la data límit de mèrits a baremar i d'obtenció de requisits per a l'Edició 2023 de les llistes d'ocupació temporal obertes i permanents i es determina la data de tall fins a la qual es tindran en compte les sol·licituds d'inscripció i actualització de candidats i candidates ja inscrits.

 

(10/04/2023)

Annex I - Categories Professionals

Annex II - Departaments de Salut d'Institucions Sanitàries

Annex III - Requisits de titulació

 

1 - Inscripció/modificació telemàtica categories i departaments

 

La presentació de les sol·licituds d'inscripció/modificació de categories i departaments poden realitzar-se les 24 hores dels 365 dies de l'any, el tràmit telemàtic està obert de manera permanent. Les dates de tall de presentació sol·licituds són les següents:

- Les sol·licituds presentades des de l'1 d'abril de 2023 fins al 31 de desembre de 2023 formaran part de l'Edició 2023

- Respecte als Cossos i Escales i Departaments de Salut que s'incorporen en l'Edició 2023 podran sol·licitar-se a partir de l'endemà a la publicació de la resolució de l'Edició 2023

La data límit de mèrits a baremar i d'obtenció dels requisits de l'Edició 2023 és el 30 de setembre de 2023. ABANS D'OMPLIR LA INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ CAL LLEGIR LA RESOLUCIÓ DE 5 D'ABRIL DE 2023, EN ELLA S'ESTABLIXEN TOTES LES INSTRUCCIONS DEL TRÀMIT.

 

Guia d'ajuda al registre telemàtic

 


Accés per a la inscripció/modificació de categories i departaments 

Per a accedir al tràmit telemàtic pressionar en el següent enllaç i entrar en LLISTAT D'ETAPES->BASES I OBERTURA DE TERMINI->Presentació Autenticada - ENLLAÇ

 

 

2 - Presentació de la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits

 

El termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits és de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la presentació de la sol·licitud d'inscripció/modificació de categories i departaments. La sol·licitud podrà tramitar-se a través del:

1.- Registre telemàtic (necessitarà dels mateixos requisits tècnics que els establits per a la presentació telemàtica de la sol·licitud de categories i departaments de salut). La documentació annexada haurà de tindre format PDF.

 

Accés a l'aplicació per a la presentació telemàtica de la documentació  - ENLLAÇ

 

2.- Els registres dels Departaments de Salut o de les direccions territorials de Sanitat o Departament de Salut d'Alcoi, i en qualsevol de les altres dependències a què es referix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb un model de sol·licitud general.

Per a poder realitzar la presentació presencial en les direccions territorials de Sanitat o qualsevol oficina PROP, hauran de sol·licitar necessàriament cita prèvia.

https://www.gva.es/va/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/citas_previas

 

AMB CARÀCTER PREVI A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS I ELS MÈRITS ÉS RECOMANABLE LLEGIR LA RESOLUCIÓ DE 5 D'ABRIL DE 2023, EN ELLA S'ESTABLIXEN TOTES LES INSTRUCCIONS RELATIVES A ESTE TRÀMIT.