Imagen portada Lista abierta permanente

Imatge de capçalera de la secció d'inscripció len les listes d'ocupació temporal oberta permanent de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

Inscripció llistes d'ocupació temporal oberta permanent

Icona Oberta Permanent

LLISTA OCUPACIÓ TEMPORAL OBERTA PERMANENT

INCORPORACIÓ PERFIL ESCORXADOR PER A VETERINARI A1-S03-07

 

(29/05/2024)

RESOLUCIÓ de la directora general de Personal per la qual s'aprova el llistat provisional d'aspirants admesos en el procediment per a la sol·licitud d'ofertes de treball del cos i escala A1-S03-07 Veterinari/a de Salut Pública en llocs de veterinari oficial d'escorxador.

Acces al tràmit:

Per a accedir al tràmit telemàtic presionar en el següent enllaç i entrar en LLISTAT D'ETAPES->Resolució llistes provisionals-> Tramitar - ENLLAÇ

(04/04/2024)

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2024 de la directora general de Personal per la qual es corregixen errors advertits en la resolució de 14 de març de 2024 de la directora general de Personal de la Conselleria de Sanitat per la qual s'habilita un procediment per a la sol·licitud d'ofertes de treball del cos i escala A1-S03-07 Veterinari/a de Salut Pública en llocs de veterinari oficial d'escorxador i es prorroga el termini de presentació de la documentació.

S'amplia el termini de presentació de la documentació acreditativa a les persones inscrites a les edicions 21 i 2023, fins el 30 d'abril de 2024.

(20/03/2024)

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2024 de la directora general de Personal de la Conselleria de Sanitat per la qual s'habilita un procediment per a la sol·licitud d'ofertes de treball del cos i escala A1-S03-07 Veterinari/a de Salut Pública en llocs de veterinari oficial d'escorxador.

- Per a les persones que ja estiguen inscrites en les llistes d'ocupació (Edició 21 i 2023):

Presentar la documentació acreditativa dels requisits per al desenvolupament dels llocs de Veterinari/a oficial d'escorxador per registre, dirigit a la Direcció Territorial d'Alacant, Castelló, València  o gerència d'Alcoi (vore Resolució de 14 de març 2024).

Acces al tràmit:

Per a accedir al tràmit telemàtic presionar en el següent enllaç i entrar en LLISTAT D'ETAPES->BASES I APERTURA DE TERMINI-> Presentació Autenticada - ENLLAÇ

 

- Per a les persones que se inscriuen per primera vegada en les llistes d'ocupació (Edició 2024):

Inscripció llistes obertes permanents Edició 2024.

 

EDICIÓ 2024

(29/12/2023)

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2023 de la directora general de Personal de la Conselleria de Sanitat, per la qual s’establix la data límit de mèrits baremables i d’obtenció de requisits per a l’edició 2024 de les llistes d’ocupació temporal obertes i permanents, i es determina la data de tall fins a la qual es tindran en compte les sol·licituds d’inscripció i actualització de persones ja inscrites.

 

(29/12/2023)

Annex I - Categories Professionals

Annex II - Departaments de Salut d'Institucions Sanitàries

Annex III - Requisits de titulació

FAQ - Llista Ocupació Temporal Oberta Permanent

La presentació de les sol·licituds d'inscripció/modificació de categories i departaments poden realitzar-se les 24 hores dels 365 dies de l'any, el tràmit telemàtic està obert de manera permanent. Les dates de tall de presentació sol·licituds són les següents:

- Les sol·licituds presentades des de l'1 de gener de 2024 fins al 31 de desembre de 2024 formaran part de l'Edició 2024.

- Respecte als Cossos i Escales i Departaments de Salut que s'incorporen en l'Edició 2024 podran sol·licitar-se a partir de l'endemà a la publicació de la resolució de l'Edició 2024.

La data límit de mèrits a baremar i d'obtenció dels requisits de l'Edició 2024 és el 30 de setembre de 2024. ABANS D'OMPLIR LA INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ CAL LLEGIR LA RESOLUCIÓ DE 20 DE DESEMBRE DE 2023, EN ELLA S'ESTABLIXEN TOTES LES INSTRUCCIONS DEL TRÀMIT.


Accés per a la inscripció/modificació de categories i departaments 

Per a accedir al tràmit telemàtic pressionar en el següent enllaç i entrar en LLISTAT D'ETAPES->BASES I OBERTURA DE TERMINI->Presentació Autenticada - ENLLAÇ

 

Guia d'ajuda al registre telemàtic

El termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits és de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la presentació de la sol·licitud d'inscripció/modificació de categories i departaments. La sol·licitud podrà tramitar-se a través del:

1.- Registre telemàtic (necessitarà dels mateixos requisits tècnics que els establits per a la presentació telemàtica de la sol·licitud de categories i departaments de salut). La documentació annexada haurà de tindre format PDF.

 

Accés a l'aplicació per a la presentació telemàtica de la documentació - ENLLAÇ

 

2.- Els registres dels Departaments de Salut o de les direccions territorials de Sanitat o Departament de Salut d'Alcoi, i en qualsevol de les altres dependències a què es referix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb un model de sol·licitud general.

Per a poder realitzar la presentació presencial en les direccions territorials de Sanitat o qualsevol oficina PROP, hauran de sol·licitar necessàriament cita prèvia.

https://www.gva.es/va/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/citas_previas

 

AMB CARÀCTER PREVI A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS I ELS MÈRITS ÉS RECOMANABLE LLEGIR LA RESOLUCIÓ DE 20 DE DESEMBRE DE 2023, EN ELLA S'ESTABLIXEN TOTES LES INSTRUCCIONS RELATIVES A ESTE TRÀMIT.

Menú de navegació