Prevenció de riscos laborals

Novetats

Cursos EVES online PRL (segon semestre 2024)

El dia 20 de juny s'obrirà el termini de matrícula en els cursos en línia de prevenció de riscos laborals realitzats a través de l'EVES per al segon semestre de l'any 2024. No hi ha restriccions en el nombre de cursos que pot realitzar-se. Estos cursos puntuen en tots els processos selectius de concurs oposició. Matricula't abans del 20 d'agost.

Actualització de procediments: maternitat i emergències.

S'han aprovat les noves versions dels procediments de "Protecció de la maternitat" i "Elaboració i implantació de plans d'autoprotecció i mesures d'emergència", després de consulta en la Taula Sectorial de Seguretat i Salut Laboral. Es troben disponibles ací.

Renumeració de fitxes informatives de riscos psicosocials

Es renumeren les fitxes informatives sobre riscos psicosocials (abans codificades com E-..., ara canvien a PS-...). També s'anul·len les específiques de la pandèmia de COVID-19.

Noves fitxes informatives per al personal

Es publiquen noves fitxes informatives relatives a l'ergonomia durant el treball en oficina i la gestació. Consulta-les en l'apartat "Informació".