Prevenció de riscos laborals

Presentació

La Conselleria de Sanitat considera que la gestió de la prevenció correspon a tota l’organització, és una responsabilitat compartida i transversal, per la qual cosa espera que cada treballador o treballadora, en les funcions que li han sigut assignades, faça seu l’esperit i la lletra de la política de prevenció de riscos laborals i col·labore en el seu desenvolupament.

Els principis bàsics de la política de prevenció de riscos laborals de la Conselleria de Sanitat són els següents:

  • Garantir el compliment de la legislació de prevenció de riscos laborals aplicable a les nostres activitats i centres de treball.
  • Garantir els més alts nivells de benestar físic, mental i social de les treballadores i dels treballadors.
  • Comprometre’s amb la millora contínua de les condicions de treball, d’acord amb els avanços tecnològics i organitzatius.
  • Eliminar i reduir al màxim els riscos presents en l’entorn de treball que puguen provocar danys a la salut de les treballadores i dels treballadors.
  • Adaptar el lloc de treball, l’entorn i els aspectes organitzatius a les característiques individuals de les persones, a fi i efecte d’aconseguir l’harmonització entre l’eficàcia i el benestar humà.
  • Garantir la participació i informació de tot el personal, de manera que es potencie i es faça efectiu el seu dret de consulta i participació.
  • Desenvolupar les actuacions informatives i formatives necessàries per a la major eficàcia de l’activitat preventiva entre el personal de la Conselleria de Sanitat.
  • Adoptar una perspectiva de gènere de manera transversal en la prevenció de riscos en l’entorn laboral.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria de Sanitat, sota la modalitat de servei de prevenció propi, s'estructura en una Unitat Central i Unitats Perifèriques (d'ara en avant, UPs). Depén de la Subdirecció General d'Administració de Personal i Salut Laboral de la Direcció General de Recursos Humans.

La Unitat Central exerceix les funcions de direcció tècnica, control, coordinació i suport de les UPs. Les UPs desenvolupen les activitats preventives en els Departaments de Salut. Estan formades per coordinador/a de la unitat, personal sanitari, personal tècnic i personal administratiu del departament.

 

Llistat d'Unitats:

UNITAT

DEPARTAMENTS DE SALUT ASSIGNATS

UBICACIÓ DE LA UNITAT

TELÈFON

UC

Unitat Central

Serveis Centrals

Conselleria de Sanitat

C/ Micer Mascó 31-33 (València)

961928082

UP  1

Castelló

Hospital General Universitari de Castelló

964725159

UP  2

València - Clínic - Malva-rosa

Hospital Clínic Universitari de València

961973628

UP  3

València - La Fe

Manises

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

961245170

UP  4

València - Dr. Peset

València - Hospital General

Hospital Universitari Dr. Peset

963189156

UP  5

Xàtiva - Ontinyent

Hospital Lluís Alcanyis

962289982

UP  6

Alcoi

Dénia

C.S. Alcoi - Plaça d´Espanya

Plaça d´Espanya, 2 (Alcoi)

966527756

UP  7

Alacant - Hospital General

Hospital General Universitari Dr. Balmis

965913940

UP  8

Elx-Hospital General

Elx-Crevillent

C. S Altabix

C/ Antonio Mora Ferrández, 51 (Elx)

966913207

UP  9

La Ribera

Hospital Universitari de la Ribera

962542823

UP 10

Sagunt

Hospital de Sagunt

962339373

UP 11

València-Arnau de Vilanova-Llíria

Hospital Arnau de Vilanova

961976192

UP 12

Sant Joan d'Alacant

Hospital Universitari Sant Joan d´Alacant

965169690

UP 13

Elda

Hospital General Universitari d'Elda

966975087

UP 14

Torrevieja

Hospital Universitari de Torrevieja

965695428

UP 15

Vinaròs

Hospital Comarcal de Vinaròs

964477295

UP 16

La Plana

Hospital Universitari de la Plana

964399988

UP 17

Gandia

Hospital Comarcal Francesc de Borja

962849707

UP 18

Marina Baixa

Hospital Marina Baixa

966870952

UP 19

Orihuela

Hospital de la Vega Baixa

966749276

UP 20

Requena

C. S. Requena

C/ Constitució, 47 (Requena)

962339107

UP 21

Dènia

Hospital de Dènia

966429140

UP 22

Manises

Hospital de Manises