Imatge portada Recursos Humans

Banner Àrea Personal

Personal

Imagen de portada del sitio web de Personal

NOVETATS

Publicació Concurs de trasllats específic de places amb caractarístiques específiques

Pes a la seua màxima difusió, informem que s'ha publicat al DOGV del dia de hui (3 de maig de 2024) a l'apartat III.-Actes Administratius, subapartat A) Autoritzacions i concesions, la Resolució de 30 d'abril de 2024, de la directora general de Personal, per la què es convoca CONCURS DE TRASLLATS ESPECÍFIC per a la provisió de diverses places bàsiques amb caractarístiques específiques de personal estatutari sanitari de la categoria profesional de facultatiu o facultativa especialistes de 'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. 

03-05-2024

Nou disseny secció web Llistes d'Ocupació Temporal

S'ha actualitzat el disseny de l'apartat de Llistes d'Ocupació Temporal per a facilitar la navegació i la cerca de continguts.

04-03-2024