Prevenció de riscos laborals

Pla de Prevenció de Riscos Laborals. Procediments i instruccions

El Pla de prevenció de riscos laborals és l'eina a través de la qual s'integra l'activitat preventiva de la Conselleria de Sanitat en el seu sistema general de gestió. Així mateix, estableix la seua política de prevenció de riscos laborals, la seua estructura organitzativa i els processos, les pràctiques i els procediments organitzatius existents, en relació amb la prevenció de riscos laborals.

El Pla de Prevenció incorpora els diferents procediments del sistema de gestió i els plans d'actuació preventius, que possibiliten avançar cap al compliment d'aquest. Aquests procediments es complementen amb les instruccions, els criteris tècnics, documents on s'estableixen els protocols de treball de les unitats perifèriques, i amb les fitxes i altres documents informatius.

 

Procediments aprovats per la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut:

 

Documents d'interés per als treballadors i les treballadores: