Visualització del menú

Informació bàsica de protecció de dades personals de la secció de Consultes (Edició, Reedició, Situació, Nomenaments, Penalitzacions)

La informació personal recollida en la secció de "Consultes (Edició, Reedició, Situació, Nomenaments, Penalitzacions)" de les Llistes d'Ocupació temporal té com a finalitat la constitució de les llistes conforme al procediment, barem i normes de funcionament que es preveu en l'ORDRE 4/2019, de 14 de novembre, per la qual es regula el procediment de selecció de personal temporal (l'enllaç obri en nova finestra).

L'entitat responsable del tractament és la Conselleria de Sanitat (Carrer Misser Mascó, 31, 33, 46010 València) davant la qual podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través del següent enllaç (obri en nova finestra) o físicament quan siga possible en els registres d'entrada dels serveis centrals i territorials d'aquesta Conselleria. Pot accedir a la informació addicional sobre el tractament de les seues dades en el Registre d'Activitats de Tractament de la Consellleria o a través del enllaç.