Convenis i Comités

Comité assessor de la Conselleria de Sanitat per a l'utilizació de l'interferó β

Objectiu:
Ús racional dels medicaments utilitzats en el tractament de l'Esclerosi Múltiple.

Composició:

  • President/a  (Cap del Servei de Prestació Farmacèutica i Dietoterapèutica)
  • Secreari/a (Tècnic del mateix servei).
  • Vocals (designats pel Director General del Servici Valencià de Salut, prèvia consulta a l'Institut Mèdic Valencià):

  • Servei de Neurologia. Hospital General de Castelló
  • Servei de Neurologia. Hospital Clínic Universitari de València.
  • Servei de Neurologia. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
  • Servei de Neurologia. Hospital Doctor Peset de València.
  • Servei de Neurologia. Hospital General d'Elda.
  • Servei de Neurologia. Hospital General d'Alacant.
  • Servei de Neurologia. Hospital General Universitari d'Elx.

Normativa que l'afecta: