Convenis i Comités

Comissió Executiva Reguladora de la Prestació Ortoprotèsica (CERPO).

Objectiu:
Establir les condicions per a l'execució de la prestació ortoprotèsica a través dels establiments d'adaptació d'estos productes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Composició:

PRESIDENT: 
PRESIDENT SUPLENT: 
VICEPRESIDENT: 
SECRETARI: 
SECRETARIA: 
VOCALS:

Normativa que l'afecta:
 

Freqüència de reunió: 

Reunions celebrades: