Posicionament terapèutic

Recomanacions de la Comissió Assessora d'Implants (CAI) en matèria d'utilització de pròtesis quirúrgiques:
 
CAI cirurgia cardíaca i vascular

 
CAI cirurgia ortopèdica i traumatologia

 
CAI cirurgia reparadora

 
CAI oftalmologia

 
CAI otorrinolaringologia