Disfunción eréctil

Esta prestació es finança exclusivament al col·lectiu de lesionats medul·lars, segons la Resolució de 29 de juny de 2006, per mitjà de la prescripció en receptes oficials del Sistema Nacional de Salut i la dispensació a través d'oficina de farmàcia, amb visat previ d'inspecció. L'aportació del pacient es correspon amb el percentatge d'aportació segons renda sobre PMF (preu màxim de facturació) més la diferència integra entre el PMF i el PVP+IVA (preu de venda al públic més IVA) del medicament de marca (en el cas que el pacient opte pel medicament de marca)