Farmàcia i productes sanitaris

Diaporama receta electrónica

Fullet Recepta Electrònica

RECEPTA ELECTRÒNICA

La recepta electrònica és el sistema de prescripció que permet als professionals sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, enviar directament i de forma immediata a les oficines de farmàcia, a través d'un sistema informàtic segur, les prescripcions dels medicaments i productes sanitaris per a la seua dispensació.


La prescripció en la Comunitat Valenciana es realitza de forma informatitzada en tots els àmbits a través del sistema corporatiu, bé siga en Atenció Primària, a l'Hospital, en Consultes Externes, Unitats de Suport, etc. i permet visualitzar els seus tractaments a fi de prescriure el que més s'adeqüe a les seues necessitats. 
   

NOVETATS

(31-10-2019) S'ha implementat un nou model de gestió de receptes adaptant-lo als models que prevalen en la resta d'SNS. En prescriure un tractament, l'actual model planificava una sèrie de receptes amb unes dates determinades, amb el nou model aquestes receptes no tindran caducitat, senzillament les persones acudiran a la farmàcia quan requerisquen medicació durant el temps de vigència del tractament.

 

Prueba FAQ

Avantatges de la prescripció electrònica

 És Còmoda

  • No cal acudir al metge per a recollir receptes de continuació. En la Farmàcia li entregaran els medicaments segons la pauta que haja sigut establida per l'el seu metge.

Aporta major seguretat

  • Ja que qualsevol professional sanitari pot saber quina medicació pren i així evitar problemes deguts a l'ús de medicaments duplicats o que hagen de ser presos al mateix temps. A més, el propi sistema alerta de possibles incidències de forma automàtica.
  • En l'Oficina de farmàcia estan totalment assegurances del medicament i dosis prescrites i prestaran una millor atenció farmacéutica.
Funcionament
  • Li prescriuran els medicaments en el programa informàtic de prescripció, accessible per a tots els professionals que li atenen.
  • Li entregaran una fulla de tractaments, on consten els medicaments que ha de prendre, com ha de prendre'ls i fins quan ha de fer-ho. Aquesta fulla pot portar també recomanacions addicionals que ha de llegir detingudament per a la seua información.
  • En la fulla de tractaments que li ha sigut entregada apareix un codi de barres que és necessari per a retirar els medicaments en la seua oficina de farmàcia o per a poder accedir al mòdul de farmàcia de l'APP + *SALUT, on trobarà la mateixa informació que en la fulla de tractaments i amb la qual també podrà acudir a la farmàcia per a obtindre'ls.
  • Haurà d'acudir a la farmàcia a retirar nous envasos de medicaments quan els necessite, la recepta no caduca fins que finalitze el període de tractament fixat:
    • En el cas de tractaments crònics acudisca a la farmàcia quan estiga pròxim a finalitzar l'envàs que tinga a casa. Per la seua seguretat, és important no acumular medicació en el domicili.
  • Quan retire un envàs, el següent no serà dispensable fins que haja consumit aproximadament la meitat de la duració de l'envàs. El sistema calcula  el temps durant  el qual disposa de tractament d'acord amb la pauta prescrita i les dispensacions efectuades.

FAQs recepta electrònica

Sí, és imprescindible que presentes la targeta sanitària en la farmàcia per a recollir els medicaments que t'han receptat. Hauràs de portar també la fulla de tractament o l'APP + Salut amb la farmàcia activada en el teu mòbil.

La recepta no caduca fins a final de tractament planificat pel seu metge. 

S'ha dut a terme una nova planificació de les receptes: ja no ha de seguir l'informe que té, sinó que ha d'anar a retirar la medicació quan se li estiga acabant l'envàs anteriorment dispensat, tindrà disponibilitat de medicació mentre dure el tractament i si no el retira no li caducarà, no s'interromprà el tractament.
 
Les receptes que indica l'informe que ha de retirar hui seran visibles en l'oficina de farmàcia com a màxim fins a 5 dies després de la data indicada. 
 
Els nous informes  ja no inclouen la quadrícula amb les dates de dispensació.

 En tractaments aguts quan t'ho prescriguen. En el cas de tractaments crònics has d'anar a la farmàcia quan necessites més medicaments (a mesura que se't vagen acabant), sempre d'acord amb la dosi i la freqüència d'administració que el teu metge t'haja indicat.


Els medicaments poden ser dispensats amb temps suficient abans que s'esgote l'envàs, i l'APP te'l mostra, però això no indica que siga obligatori retirar-los, tan sols que estaran disponibles per a quan els necessites sense que caduquen o desapareguen. Recorda que tu estableixes el teu propi calendari de dispensació.

No, no és necessari, retire només els que necessita. Els que no retire continuaran disponibles quan els precise, no caducaran fins que finalitze el tractament. És molt important que no acumule medicaments a casa per la seua pròpia seguretat. 

La duració del tractament la indica el metge en la Fulla de tractament. Quan finalitze, hauràs de tornar a la consulta perquè el metge valore la necessitat de seguir o no amb el mateix tractament. 

En el nou informe de tractaments, ja no és necessari el calendari posat que no hi ha caducitat de les receptes. A més, ara els tractaments venen ordenats per la data de fi de tractament ("data final").

 

 

 

Exemple Recepta Electrònica

En aquest cas, si encara no està disponible en l'oficina de farmàcia, hauràs de tornar al teu centre de salut perquè et facen una recepta nova. 

Sí, amb la seua targeta sanitària pot retirar els medicaments en aqueixa comunitat. Ha de tindre en compte que les condicions de dispensació seran les regulades per aqueixa Comunitat Autònoma. 

Sí, només en la pestanya dispensacions. Desapareix el calendari i es podrà consultar tant la data d'última dispensació com la disponibilitat per a poder retirar un medicament en l'Oficina de Farmàcia.