Medicaments amb venda limitada

Actualment no hi ha medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica amb limitacions per a la venda a distància a través de llocs web. Es podrà limitar esta venda si en algun moment es detecta un mal ús, abús dels medicaments o desviació d'estos