Xarxa VALort

 

PROGRAMA COL•LABORATIU D'ARTICLES ORTOPROTÈTICS Xarxa VALort

 
XarxaValort és un programa d'economia col•laborativa que té l'objectiu de reutilitzar en condicions òptimes articles exoprotètics en el qual participa la ciutadania -a través de la solidaritat-, en la gestió eficient del sistema sanitari públic. És un programa innovador per a donar, recuperar i reutilitzar productes ortoprotètics i evitar el prepagament i copagament d'aquests productes.
 
El programa està pensat per a la recuperació i reutilització de: caminadors, bipedestadors, bastons, crosses, cadires de rodes manuals i electròniques, i audiòfons lligats a implants coclears, entre altres.

 

Es tracta de fer que les persones que ja no necessiten aquests articles els lliuren en el seu centre de salut o bé en les ortopèdies, on són valorats per personal qualificat i es comprova si estan en bones condicions, posant els articles a punt perquè els utilitze qui els necessite, sense cost afegit.
 

Amb la Xarxa VALort la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública recupera i revaloritza articles ortoprotètics susceptibles de ser reutilitzats.

PREGUNTES FREQÜENTS Xarxa VALort

És un programa que permet l'accés gratuït a determinats productes d'ortopèdia que provenen de la donació d'altres persones i que han sigut revalorats per deixar -los en condicions d'ús adequades.

Després de la prescripció facultativa d'un producte ortopèdic inclòs en la XarxaValort vosté disposa d'un producte amb garanties d'ús i de forma gratuïta, sense haver de fer prepagament (aportació retornable), ni copagament (aportació no recuperable).

Només cal disposar d'una prescripció feta per un o una metge del sistema sanitari públic valencià d'algun dels articles inclosos i disponibles en el programa.

Fonamentalment caminadors, cadires de rodes, bastons, crosses, aparells de bipedestació i plans inclinats, entre altres.

Tenen les mateixes garanties d'ús que un producte nou i una garantia de reparació de 6 mesos. Tots els productes han sigut revisats prèviament per personal qualificat en establiments autoritzats.

A nivell d'utilització, no hi ha cap diferència. El producte inclòs en el programa ha sigut valorat, revisat i reparat, si és el cas, per un tècnic ortoprotesista que li l'adaptarà com si fóra nou i amb una garantia d'ús legalment establida per a estos productes.

Pot entregar-lo en un establiment col·laborador (ortopèdia o farmàcia amb ortopèdia) o bé en el seu centre de salut. Consulte la llista de les entitats col·laboradores en: www.san.gva.es/es/web/farmacia-i-productes-sanitaris/xarxa-valort En el moment de l'entrega firmarà el document de donació del producte a la XarxaValort.

En el centre on li hagen fet la prescripció l'informaran de la disponibilitat del producte i d'on es troba, si fóra el cas. La disponibilitat depén de les donacions fetes. En el moment de l'entrega firmarà el document d'accés a la XarxaValort, pel qual es comprometrà a fer un ús adequat i diligent de l'article i a tornar-lo després d'haver finatlitzat el seu ús conforme la prescripció mèdica.

Per a més informació consulte en el seu centre de salut, ortopèdia o farmàcia amb ortopèdia o en la seua associació.