Farmàcia i productes sanitaris - Ajudes Copagament

Aportació dels usuaris per a la prestació farmacèutica

L'aportació de les persones usuàries i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria es recull en el Reial decret llei 16/2012 de 20 d'abril i el Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol.

La normativa estableix que la prestació farmacèutica ambulatòria és aquella que es dispensa al pacient mitjançant recepta a través d'una oficina de farmàcia i que estarà subjecta a aportació de l'usuari. Aquesta aportació es regula mitjançant la normativa de caràcter nacional que estableix les exempcions, el percentatge d'aportació i els límits.

 

Ajudes copagament - Resolem els teus dubtes

El menú seleccionat no existeix.

Tinc dret a subvenció?

Pot consultar si se t'ha atorgat la subvenció: