Resolem els teus dubtes

Consultar subvenció de Farmàcia

copago - info de los campos

Format

  1. En el número SIP s'han d'introduir tots els números, inclosos els 0
  2. La data de naixement té el següent format 00-00-0000 (exemple 02-10-1944)

Què se subvenciona?

En el cas de pensionistes, se subvencionen els tractaments farmacològics que estiguen subjectes a finançament públic, prescrits pel personal del sistema sanitari públic valencià, corresponents al període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023, la despesa dels quals s'haja produït a les oficines de farmàcia autoritzades de la Comunitat Valenciana.

En el cas de persones amb diversitat funcional, se subvencionen els tractaments farmacològics i productes ortoprotètics que estiguen subjectes a finançament públic, prescrits pel personal del sistema sanitari públic valencià, corresponents al període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023, la despesa dels quals s'haja produït a les oficines de farmàcia i establiments d'ortopèdia autoritzats de la Comunitat Valenciana.