Farmàcia i productes sanitaris

Farmacia - FLICKR uso prudente antibióticos

Ús Responsable Antibiòtics

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 2017

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 2017

ÚS PRUDENT D'ANTIBIÒTICS

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública et convida a participar en una setmana de conscienciació sobre l'ús d'antibiòticsen els nostres departaments de salut i farmàcies amb motiu del Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics.

 

Dins del marc del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana i de l'Estratègia per a la reorientació i transformació de la política farmacèutica a la Comunitat Valenciana s'emmarquen accions dirigides a millorar la utilització dels medicaments i a fer accessible a la ciutadania informació sobre els medicaments amb la finalitat de contribuir a fer-ne un ús amb el màxim benefici. 

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb el doble objectiu exposat i en la "Setmana Mundial de Conscienciació sobre l'Ús dels Antibiòtics" declarada per l'OMS (13 al 19 de novembre), ha promogut una campanya informativa amb l'objectiu de conscienciar la població de l'abast del problema de les resistències, d'una manera lúdica i senzilla.

 

La campanya es portarà a terme tant en els hospitals com en les oficines de farmàcia de la CV, en col•laboració dels Col•legis Oficials de Farmàcia d'Alacant, Castelló i València.

 

Per a més informació sobre la ubicació del photocall  i els horaris, consulta les xarxes socials del teu departament de salut o farmàcies participants.

 

 

Com puc participar?

  • Visita el teu departament de salut o farmàcia del 14 al 17 de novembre per informar-te (a partir del dilluns consulta horaris ací i a les xarxes socials).
  • Fes-te una foto al photocall
  • Puja-la a Twitter i etiqueta'ns (@GVAsanitat i el compte del teu departament o farmàcia) Lista amb les comptes Twitter dels nostres hospitals 

 

Utilitza algun dels hashtags:

 

#UsResponsableAntibiotics

#UsoResponsableAntibioticos

 

Materials  per a  descarregar (Xat Photocall)

 

 

 

 

#usresponsableantibiotics #usresponsableantibiotics

 

 

 

Informació sobre l'ús d'antibiòtics

 

Els antibiòtics han sigut, des de la seua introducció en la pràctica clínica, una eina terapèutica valuosa per al tractament de les malalties infeccioses. No obstant açò, s'ha constatat una pèrdua progressiva d'efectivitat a causa de l'aparició de resistències i una falta greu de nous antibiòtics en desenvolupament. L'ús inadequat dels antibiòtics és una de les causes principals de l'aparició de resistències. Aquestes resistències estan considerades també com un dels principals problemes de salut pública a escala mundial.

 

 

 

 

FAQ

Els antibiòtics s'han d'utilitzar només en cas d'infeccions bacterianes. Els antibiòtics no són eficaços contra infeccions per virus o fongs ni s'han d'usar per a combatre processos com ara rinosinusitis, mal de gola, bronquitis o mal d'orella és, sovint, innecessari, ja que en la majoria dels casos el nostre sistema immunitari és capaç de véncer aquestes infeccions.

Bega abundants líquids i alleuge els símptomes amb altres medicaments que puguen adquirir-se sense recepta. Espere un temps per a veure com evoluciona.

 

Prendre antibiòtics no reduirà la intensitat dels seus símptomes ni l'ajudarà a trobar-se millor abans.

 

Recorde: els antibiòtics no són eficaços contra els refredats i la grip.

Si els símptomes persisteixen o davant de qualsevol dubte, és important que consulte el  metge. Si realment té una infecció greu, com una pneumònia bacteriana, consulte el  metge.  

 

Consulte el metge en el cas que:

  • Siga una persona major de 65 anys
  • Patisca asma o diabetis
  • Patisca alguna malaltia pulmonar (p. ex., bronquitis crònica, emfisema, malaltia pulmonar obstructiva crònica)
  • Tinga problemes cardíacs (p. ex., infart de miocardi previ, angina de pit, insuficiència cardíaca crònica)
  • Tinga algun problema mèdic que li cause immunosupressió o
  • Estiga prenent medicaments que suprimisquen el sistema immunitari (p. ex., esteroides, quimioteràpia per al càncer o certs fàrmacs utilitzats per a suprimir les funcions de la glàndula tiroide)

Compre sempre els antibiòtics amb recepta i prenga'ls com li prescriga el metge i no els guarde per a usar-los més avant.

 

Cada tractament antibiòtic és diferent, no prenga antibiòtics sobrants de tractaments previs. Cada tractament antibiòtic és inPidual, no compartisca els antibiòtics sobrants amb altres persones.

Els bacteris canvien i es tornen resistents als antibiòtics usats per a tractar les infeccions que aquests causen, açò és degut a un ús inadequat dels antibiòtics.

 

L'ús equivocat o incorrecte dels antibiòtics pot fer que els bacteris es tornen resistents davant de futurs tractaments.

 

Açò representa un risc per a la salut, i no sols per a la persona que ha pres els antibiòtics de forma inadequada, sinó que es transmet també a qualsevol altra persona que poguera contraure el bacteri resistent més avant.

Utilitze els antibiòtics de forma responsable i augmentarà l'efecte sobre els microorganismes, millorarà la seua malaltia més ràpidament, contribuirà a l'estalvi econòmic i, en definitiva, salvarà vides.

 

L'adequada utilització dels antibiòtics de manera inPidual repercuteix en els beneficis de tota la població.

 

Recorde: tots som responsables d'aconseguir que els antibiòtics continuen sent eficaços.

ús prudent dels antibiòtics

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 2016

 

ÚS PRUDENT DELS ANTIBIÒTICS

 

Enguany amb motiu del Dia Europeu de l'Ús Prudent dels Antibiòtics (18 novembre), el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i la Conselleria de Sanitat  Universal i Salut Pública tenim un objectiu comú: sensibilitzar la població de la importància de l'ús prudent dels antibiòtics. S'estan desenvolupant estratègies específiques d'implementació de  diferents mesures per a l'ús racional d'antibiòtics en tot el territori nacional des de les comunitats autònomes i dels diferents grups de treball implicats.

 

 

És important recordar la importància de la promoció de mesures amb l'objectiu de preservar l'efectivitat d'aquests tractaments. Els riscos associats a l'ús indegut dels antibiòtics comprenen des de l'aparició de reaccions adverses al constant desenvolupament de la resistència bacteriana. El desenvolupament de resistència a aquest tipus de medicaments es considera ja un dels problemes de salut pública més seriosos en el nostre entorn. A fi d'aconseguir els millors resultats i disminuir els riscos dels tractaments volem fer una crida al consum responsable d'aquests.

 

L'any 2016, la Conselleria de Sanitat inclou en els seus objectius indicadors específics de política antibiòtica. S'està mesurant la utilització inadequada d'antibiòtics en processos respiratoris  no infecciosos i s'han establit uns objectius a complir.

 

A la Comunitat Valenciana, el passat mes de setembre es va crear el grup de treball per a la implantació de programes d'optimització de l'ús d'antimicrobians en els departaments (PROA) de la nostra comunitat.  Aquest grup està integrat per professionals de diferents societats científiques: Microbiologia Clínica, Malalties Infeccioses, Medicina Preventiva, Vigilància Intensiva i Farmàcia Hospitalària, així com representants de la Direcció General d''Assistència Sanitària, Direcció General de Salut Pública i Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.  L'objectiu del grup de treball és establir els requeriments i recomanacions corporatives per a la implantació dels PROA en els departaments de salut de la Comunitat Valenciana, el fi últim dels quals és millorar els resultats clínics dels pacients amb infeccions, minimitzar els efectes adversos (incloent-hi les resistències) i garantir la utilització de medicaments cost-eficaços.  Com a primera acció del PROA s'ha realitzat una enquesta a tots els departaments de salut de la Comunitat Valenciana a fi de conéixer la situació actual i implantar les estratègies d'optimització de l'ús d'antimicrobians. En aquests moments estem mesurant els resultats per a posar-nos-hi a treballar.

 

Tots som responsables de l'ús prudent dels antibiòtics i tots som, al mateix temps, part de la solució en l'estratègia per a impulsar l'ús responsable que garantisca el control de les resistències, la disminució de costos i, en última instància, l'eficàcia d'aquests en el futur.