Riscos medicaments dispensats il·legalment

La venda il·legal de medicaments a través d'Internet és un fenomen estés a l'àmbit mundial que suposa un motiu de preocupació per a totes les autoritats sanitàries.

Les autoritats sanitàries treballen per a garantir el dret a la protecció de la salut dels ciutadans, assegurant un subministrament de medicaments que complisquen amb els necessaris requisits de qualitat, seguretat, eficàcia i correcta informació.

 

Els medicaments adquirits a través de llocs web il·legals són falsificats en una alta proporció de casos; per això Internet és la via per la qual els ciutadans accedixen amb més freqüència a medicaments que suposen un risc per a la seua salut.

 

Els medicaments, quan s'adquirixen en llocs  web il·legals, no estan coberts pels mecanismes de control i supervisió que les autoritats competents exercixen en la cadena legal per a poder proporcionar les garanties necessàries a uns articles tan importants per a la salut.

 

Molts dels riscos estan derivats de la falta de qualitat dels medicaments. És freqüent que els medicaments adquirits a través de llocs  web que els venen il·legalment siguen falsificacions, que poden no contindre el principi actiu, contindre principis actius diferents dels declarats o contindre, inclús, substàncies tòxiques. Altres vegades poden rebre's medicaments manipulats o amb una qualitat deficient, la qual cosa pot afectar la seua eficàcia o a la seua seguretat. Les webs il·legals, a més, poden vendre medicaments no autoritzats, importats il·legalment o que han sigut retirats del mercat per produir efectes adversos.

 

Moltes vegades, el medicament comprat en webs il·legals es rep amb un etiquetatge o un prospecte en un altre idioma, o sense cap tipus de prospecte o informació que l'acompanye. Açò incidix directament en l'eficàcia i seguretat del tractament, ja que disposar d'una informació avaluada per les autoritats, conforme amb les característiques conegudes del medicament, és un element essencial per a fer-ne un bon ús.

 

És freqüent que en moltes dels llocs web que venen il·legalment medicaments es venguen lliurement medicaments que necessitarien recepta. La venda sense recepta de medicaments que la necessitarien suposa també un risc per a la salut dels consumidors. La prescripció assegura que el pacient ha sigut examinat per un metge qualificat que ha realitzat un diagnòstic, ha avaluat la necessitat del tractament farmacològic, la seua adequació al pacient i l'ha informat degudament sobre este.

 

A més, els llocs web que realitzen activitats il·legals incomplixen la normativa vigent, tant la sanitària, com la relativa al comerç electrònic. Induïxen a error al consumidor sobre el lloc de procedència dels medicaments, no asseguren una adequada protecció de les dades personals i no mostren la informació mínima requerida sobre la seua ubicació o la persona o

persones responsables de la pàgina o la seua qualificació professional. És conegut també que algunes d'estes pàgines realitzen activitats il·lícites, com a estafes, robatoris de dades personals o de les dades de les targetes de crèdit.

 

Les autoritats sanitàries han considerat que un dels mitjans per a reduir estos riscos és habilitar mecanismes perquè els ciutadans puguen identificar les farmàcies legals que permeten la compra segura de medicaments en línia. La legislació vigent establix que s'ha d'exhibir un logotip, en els pàgines que venguen legalment medicaments.

 

Els ciutadans que accedisquen a les pàgines legals de venda de medicaments podran identificar-les fàcilment i comprovar el registre ‘en línia'  de la farmàcia, per a continuar amb la compra.

D'esta manera, el pacient pot verificar que el medicament que comprarà procedix d'una farmàcia legalment autoritzada i tindrà la seguretat de comprar medicines de qualitat, segures i eficaçes

 

Per a assegurar-se que la farmàcia realitza la venda legal de medicaments a través d'Internet faça clic en logotip. Recorde: punxar, comprovar i continuar

 

Campanyes informatives

Les estratègies contra medicaments falsificats tenen entre els seus objectius fonamentals conscienciar els consumidors sobre els riscos associats al consum de medicaments falsificats i il·legals, així com els dispensats il·legalment al públic. Per a aconseguir-ho les autoritats sanitàries realitzen campanyes informatives dirigides a la població general. La conscienciació ciutadana ha demostrat ser en este sentit una de les actuacions més eficaces per a protegir la salut de la població.

 

Campanya "No compres medicaments en webs il·legals. És un error fatal per a la teua salut"

Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS)