Farmàcia i productes sanitaris

Ús Prudent dels Antibiòtics

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 2018

Amb motiu del Dia Europeu de l'Ús Prudent dels Antibiòtics (18 de novembre), la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pretén sensibilitzar i promoure l'ús responsable dels antibiòtics en tots els àmbits assistencials, des de l'Atenció Primària, on es prescriuen entre el 80 i el 90 % dels tractaments antibiòtics, fins a l'àmbit hospitalari i el comunitari. 

 

Participa en la campanya de sensibilització de @GVAsanitat:

Com?

Et deixem un enllaç a diferents missatges de xat perquè pugues muntar el teu propi photocall.

Puja una foto al teu perfil de twitter i etiqueta a @GVsanitat

Utilitza també un de les etiquetes i et farem RT: 

#*UsResponsableAntibiotics

#*UsoResponsableAntibioticos

 

Materials per a descarregar (Xat Photocall): 

 

#usresponsableAntibiotics Per al catarro no fan falta antibiotics

 

ÚS PRUDENT D'ANTIBIÒTICS

 

 

 

La utilització dels antibiòtics ha suposat un dels majors avanços de la medicina i una autèntica revolució en l'àmbit de la terapèutica, ja que abans de ser descoberts, milers de persones morien a causa de les malalties bacterianes, com la pneumònia, o per una infecció contreta després d'una operació. 

 

 

 

La utilització massiva d'alguns antibiòtics, sobretot en processos infecciosos autolimitats o vírics, la mala elecció de l'antibiòtic per a una infecció concreta, o bé l'ús inadequat dels antibiòtics (en dosis, duració, via d'administració, etc.) pot condicionar que bacteris inicialment sensibles a aquests medicaments desenrotllen diferents formes de contrarestar els seus efectes, fenomen que es denomina comunament "desenvolupament de resistències", i que provoca una pèrdua progressiva d'efectivitat fins al punt que s'ha convertit en un dels principals problemes de salut pública mundial, agreujat per l'escassetat de nous antibiòtics en desenrotllament. Segons l'Informe O'Neill, es preveu per a l'any 2050 que al voltant de deu milions de persones muiren anualment per infeccions de microorganismes multiresistents (microorganismes immunes als antibiòtics), xifra que superarà la mortalitat deguda al càncer1. A Europa, les xifres de defuncions per causa de les infeccions originades per bacteris multiresistents ascendeixen a 25.000 cada any. En el cas d'Espanya, l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) situa en una xifra pròxima a les 2.500 defuncions que cada any es deuen a este tipus d'infeccions.

 

TOTS som responsables de fer que els antibiòtics continuen sent eficaços, per la qual cosa el foment de l'ús limitat i adequat d'antibiòtics, evitant-ne l'ús en situacions innecessàries i adequant-ne l'elecció en els casos necessaris durant el menor temps necessari, podria posar fre a l'augment dels bacteris resistents als antibiòtics

 

 

 

Els antibiòtics han d'utilitzar-se només en aquells processos per als quals estan indicats, infeccions bacterianes, i sempre amb supervisió mèdica, i cal recordar que no tots els processos infecciosos necessiten tractament antimicrobià, ja que NO són eficaços enfront de les infeccions causades per virus, com el refredat comú o la grip, per la qual cosa prendre antibiòtics quan no són necessaris NOMÉS contribueix a l'aparició de bacteris resistents, de manera que se'n compromet l'eficàcia futura. Davant d'infeccions que no requereixen antibiòtics és molt important que el seu metge l'informe de la previsió del curs evolutiu de la seua infecció i d'un termini de recuperació realista, així com oferir-li estratègies per a millorar el seu estat.

 

 

En aquest sentit, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, conscient que les resistències als antibiòtics es combaten amb polítiques sanitàries actives, va constituir al setembre de 2016 un grup d'experts per al desenrotllament i implantació dels PROA (Programes d'Optimització de l'Ús d'Antibiòtics) en els departaments de salut, integrat per professionals amb gran implicació i experiència en la matèria, representants de nombroses societats científiques: societat de malalties infeccioses i microbiologia clínica, de medicina preventiva, de vigilància intensiva, de medicina familiar i comunitària, de medicina d'urgències i emergències, d'infermeria, de farmàcia hospitalària i de farmàcia d'atenció primària. Participen també representants de la Direcció General d'Assistència Sanitària, de la Direcció General de Salut Pública i de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.

 

Este grup d'experts ha proposat la recentment publicada Instrucció de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic relativa a la Implantació dels Programes d'optimització d'ús d'antibiòtics (PROA) en els Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana tant en l'àmbit hospitalari com comunitari, amb data 10 de juliol de 2018, amb l'objecte de: 

 

  • Millorar els resultats clínics dels i les pacients amb infeccions.
  • Minimitzar els efectes adversos associats a la utilització dels antimicrobians.
  • Garantir l'administració de tractaments cost-efectius.

 

FAQ

Els antibiòtics s'han d'utilitzar només en cas d'infeccions bacterianes. Els antibiòtics no són eficaços contra infeccions per virus o fongs ni s'han d'usar per a combatre processos com ara rinosinusitis, mal de gola, bronquitis o mal d'orella és, sovint, innecessari, ja que en la majoria dels casos el nostre sistema immunitari és capaç de véncer aquestes infeccions.

Bega abundants líquids i alleuge els símptomes amb altres medicaments que puguen adquirir-se sense recepta. Espere un temps per a veure com evoluciona.

 

Prendre antibiòtics no reduirà la intensitat dels seus símptomes ni l'ajudarà a trobar-se millor abans.

 

Recorde: els antibiòtics no són eficaços contra els refredats i la grip.

Si els símptomes persisteixen o davant de qualsevol dubte, és important que consulte el  metge. Si realment té una infecció greu, com una pneumònia bacteriana, consulte el  metge.  

 

Consulte el metge en el cas que:

  • Siga una persona major de 65 anys
  • Patisca asma o diabetis
  • Patisca alguna malaltia pulmonar (p. ex., bronquitis crònica, emfisema, malaltia pulmonar obstructiva crònica)
  • Tinga problemes cardíacs (p. ex., infart de miocardi previ, angina de pit, insuficiència cardíaca crònica)
  • Tinga algun problema mèdic que li cause immunosupressió o
  • Estiga prenent medicaments que suprimisquen el sistema immunitari (p. ex., esteroides, quimioteràpia per al càncer o certs fàrmacs utilitzats per a suprimir les funcions de la glàndula tiroide)

Compre sempre els antibiòtics amb recepta i prenga'ls com li prescriga el metge i no els guarde per a usar-los més avant.

 

Cada tractament antibiòtic és diferent, no prenga antibiòtics sobrants de tractaments previs. Cada tractament antibiòtic és inPidual, no compartisca els antibiòtics sobrants amb altres persones.

Els bacteris canvien i es tornen resistents als antibiòtics usats per a tractar les infeccions que aquests causen, açò és degut a un ús inadequat dels antibiòtics.

 

L'ús equivocat o incorrecte dels antibiòtics pot fer que els bacteris es tornen resistents davant de futurs tractaments.

 

Açò representa un risc per a la salut, i no sols per a la persona que ha pres els antibiòtics de forma inadequada, sinó que es transmet també a qualsevol altra persona que poguera contraure el bacteri resistent més avant.

Utilitze els antibiòtics de forma responsable i augmentarà l'efecte sobre els microorganismes, millorarà la seua malaltia més ràpidament, contribuirà a l'estalvi econòmic i, en definitiva, salvarà vides.

 

L'adequada utilització dels antibiòtics de manera inPidual repercuteix en els beneficis de tota la població.

 

Recorde: tots som responsables d'aconseguir que els antibiòtics continuen sent eficaços.