Principio activo

caixa de medicamentsPLA PER AL FOMENT DE LA UTILIZACIÓ DE GENÈRICS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 

 

1. Qué és el principi actiu?

El principi actiu (PA) és el component actiu del medicament que produeix l'efecte farmacològic. És el que actua.

La denominació del principi actiu és universal, inequívoca i única en l'àmbit estatal. Per a 2.400 principis actius que hi ha autoritzats tenim més de 13.800 marques comercials a Espanya (*).

És un llenguatge comú, universal i específic que atorga poder al/a la pacient sobre el seu tractament i el/la fa partícip d'una forma més clara en la utilització del medicament a causa de la millor comprensió tant en el moment de la prescripció com en la dispensació del medicament.

(*) https://www.aemps.gob.es/cima/publico/home.html

2. Per què he de conéixer els principis actius dels meus medicaments?

Per a conéixer exactament què és el que produeix l'efecte en prendre's el seu medicament i, al seu torn, reconéixer el fàrmac independentment del medicament adquirit. Així pot actuar de forma proactiva a augmentar la seua seguretat, ja que pot identificar possibles duplicitats o altres problemes relacionats amb la medicació. Això és especialment rellevant en l'automedicació.

 
3. On puc trobar el nom del principi actiu en la meua medicació?

Identifique el principi actiu. És el que actua

Pot conéixer quin és el principi actiu de Perses formes:

1. En el seu full de tractaments vigents

tractaments vigents

2. Envàs del medicament

caixa de medicaments

4. Qué és un medicament genèric?

Són medicaments desenvolupats després de l'expiració de la patent d'un medicament de marca. 

És un medicament amb el mateix principi actiu, amb la mateixa dosi i la mateixa forma farmacèutica i que aconsegueix les mateixes concentracions en la sang que el medicament de referència, i són igual de segurs i eficaços.

5. Com puc identificar que el meu medicament és genèric?
En l'envàs esta identificat com EFG que significa Equivalent Farmacèutic Genèric