Preguntes més freqüents FAQs

De forma legal només poden ser  objecte d'este tipus de venda els medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica, segons el que establix el Reial Decret 870/2013, de 8 de novembre, pel qual es regula la venda a distància al públic, a través de llocs web, de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica.

No. Únicament es pot dur a terme la compra de medicaments d'ús humà elaborats industrialment no subjectes a prescripció mèdica a distància, a través de llocs web, en aquelles oficines de farmàcia obertes al públic, legalment autoritzades, que hagen notificat esta activitat i estiguen incloses  en el llistat públic de la comunitat autònoma on s'ubiquen, i mostren  en el seu lloc web del logo comú europeu.

Al  punxar el logotip que s'ha d'exhibir en els llocs web legals de les farmàcies, s'accedix a la pàgina web de l'autoritat competent. En esta pàgina podem comprovar si la farmàcia forma part del llistat públic que l'habilita per a la venda a distància.

Les comunitats autònomes publiquen  en les seues pàgines  web un llistat amb les farmàcies que oferixen al públic medicaments per mitjà de venda a distància, a través de llocs web.

 

Així mateix, la pàgina web de l'Agència té una pàgina  web dedicada a la  venda a distància de medicaments on s'inclouen els enllaços  a les pàgines  web de les comunitats autònomes, en les quals es publiquen  les llistes actualitzades d'oficines de farmàcia a Espanya que oferixen al públic medicaments per mitjà de venda a distància, a través de llocs web, de conformitat amb la normativa vigent.

La comanda, per a ser vàlida, ha d'incloure les següents dades de contacte del comprador: nom i cognoms, telèfon, correu electrònic i adreça postal, per a permetre al farmacèutic responsable de la dispensació posar-se en contacte amb el comprador si es considerara oportú, i remetre-li la informació corresponent sobre el tractament que permeta el seu correcte ús i realitzar l'enviament.

El subministrament dels medicaments des de l'oficina de farmàcia dispensadora fins al domicili  indicat per l'usuari és responsabilitat de l'oficina de farmàcia.

 

El transport i entrega del medicament han de realitzar-se de manera que s'assegure que el medicament no patix cap alteració ni minva de la seua qualitat.

L'usuari pot consultar en el lloc web de l'oficina de farmàcia on realitze la comanda la informació sobre el temps estimat per a l'entrega dels medicaments sol·licitats, així com informació sobre vacacions o períodes de tancament en què no estarà disponible el servici.

No. La farmàcia no pot acceptar devolucions dels medicaments una vegada hagen sigut dispensats i entregats al client, excepte d'aquells medicaments que hagen sigut subministrats per error i no es corresponguen amb la comanda o hagen sigut danyats durant el transport.