Resolem els teus dubtes

Preguntes frecuentes sobre altres comunitats autònomes

Sí, haurà d'acudir a l'oficina de farmàcia amb la seua targeta sanitària perquè li dispensen la medicació prescrita.

L'aportació farmacéutica se realizará d'acord al percentatge establit a nivell nacional. Si té un límit d'aportació mensual no es tindrà en compte i si se li ha concedit alguna subvenció d'alguna de les subvencions que atorga la Conselleria de Sanitat tampoc s'aplicaran en abonar l'import.