Convenis i Comités

Subcomissió de cadires de rodes elèctriques.

Objectiu:
Establir els protocols per a la prescripció de cadires de rodes elèctriques i avaluar els informes presentats en les sol·licituds.

Composició:

  • Cinc metges rehabilitadors designats per la Direcció General d'Assistència Sanitària.
  • Tres treballadors socials dels hospitals: La Fe i General d'Alacant i General de Castelló.
  • Dos representants de les associacions de malalts (amb patologies relacionades amb esta prestació).
  • Tres representants del Servici d'assitència ortoprotètica.

Normativa que l'afecta:
Orde de 4 d'agost del 2000 que regula la prestació ortoprotèsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i Reial Decret 1030/2006 que establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut.

Frequència de reunió: Relacionada directament amb el nombre de sol·licituds rebudes; cinc o sis reunions a l'any.

Reunions celebrades a l'any present i als últims 2 anys:

  • 2016: 27 de gener.
  • 2015: 11 de febrer, 6 de maig, 1 de juliol, 30 de setembre, 18 de novembre.
  • 2014: 29 de gener, 16 d'abril, 25 de juny, 1 d'octubre, 17 de decembre.

Informació i contacte: sao@gva.es