Eines i programes

Descripció

HERA és un sistema informàtic que gestiona de forma íntegra la prestació ortoprotètica, i comprén entre altres activitats: la realització de prescripcions mèdiques d'exoprótesis, el registre de prescripcions d'endoprótesi, els visats i autoritzacions de les prescripcions médiques, la facturación de les prescripcions, el manteniment del catàleg, les activitats pròpies de proveïdors d'endoprótesi i d'ortopèdies, i l'explotació de dades.

L'objectiu d'HERA és doble. D'una banda unificar la gestió clínica de pacients atesos en la xarxa pública, la gestió de l'activitat de proveïdors en relació amb la prestació ortoprotètica i la gestió econòmica departamental i territorial. I d'altra banda, controlar la prestació ortoprotética a diferents nivells: millorar la qualitat de la prestació, assegurar la traçabilitat dels articles, facilitar l'accés a l'històric del pacient per al personal sanitari, i millorar la gestió dels recursos per a optimitzar la prestació.