Convenis i Comités

Comité assessor per al tractament de l'espina bífida.

Objectiu:
Aconseguir l'ús racional de la prestació farmacèutica i complementària que requerixen els pacients amb esta patologia.

Composició:

  • Tres representants de les associacions provincials d'espina bífida.
  • Dos representants de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.
  • Un representant del Servici d'Inspecció.
  • Un representant de la Direcció General d'Assistència Sanitària.
  • Un representant de la Direcció General de Qualitat i Atenció al pacient.

Normativa que l'afecta:
Resolució de 18 de gener de 2001 del conseller de Sanitat, per la qual es crea el Comité per a l'Espina Bífida com a òrgan consultiu de la Conselleria de Sanitat.

Freqüència de reunió:
- Anys 2008 i 2009 convocatòria anual.
- A partir de juny del 2009 es convocaran de forma semestral.

Reunions celebrades:

S'han realitzat reunions amb data:

26/04/2005
26/06/2008
19/12/2008
05/06/2009
23/06/2009
13/11/2009
08/06/2010