Hipercolesterolemia familiar heterocigótica

Els inhibidors de la HMG-CoA reductasa, l'ezetimiba (Ezetrol® i Absorcol®), les associacions de simvastatina i ezetimiba (Inegy® i Vytorin®) i el colesevelam (Cholestagel®) són d'aportació reduïda per als pacients diagnosticats d'hipercolesterolèmia familiar heterozigòtica.