Avaluació de Novetats Terapèutiques

Las fitxes terapèutiques dirigides als professionals, realitzen una valoració molt sintètica del paper dels nous medicaments en la terapèutica, indicant si realment son novetats i aconsellant en quines ocasions deuen ser utilitzats. La informació publicada pretén ser clara i sintètica, pràctica i orientada a les demandes dels professionals, fiable, actualitzada i referenciada.

 

  • Publicacions:

Evaluació de Novetats Terapéutiques

No hi ha ni documents ni arxius multimèdia en aquesta carpeta.
Selecció de l'element Nom Descripció
Carpetes

{title}

En aquest moment per

{title}

En aquest moment per