Convenis i Comités

Comité evaluador de reaccions adverses a medicaments de la Comunitat Valenciana.

Objectiu:


Avaluar les notificacions de les sospites de reaccions adverses a medicaments d'ús humà notificades pels professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana que per la seua gravetat o complexitat requerisquen de l'opinió d'experts.

 

Composició:

 

El CSEME tindrà la següent composició

 

  • El Coordinador del Centre de Farmacovigilància
  • Els tècnics del Centre de Farmacovigilància
  • Professionals sanitaris de reconegut prestigi pertanyents a institucions sanitàries, entitats i societats científiques de la Comunitat Valenciana
  • Podran ser convocats a les reunions aquells professionals o experts que es considere necessari en funció de les reaccions objecte d'estudi

 

Normativa que l'afecta:

 

Freqüència de reunió:

 

El CSEME es reunirà almenys quinzenalment segons l'Art. 8.4 de l'Orde 16/2010