Convenis i Comités

Catalogació de Productes Sanitaris a efectes de Sistema de Vigilància de Productes Sanitaris

Objetiu:
Es crea la Comissió de Catalogació de Productes Sanitaris, com a òrgan assessor de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris a l'efecte de classificar els productes relacionats amb les alertes que es puguen generar pel Sistema de Vigilància de Productes Sanitaris.

Composició:
La Comissió de Catalogació de Productes Sanitaris estarà formada:

  • El cap de l'Àrea de Farmàcia i Productes Sanitaris.
  • El cap del Servici d'Ordenació i Control del Medicament.
  • El cap del Servici de Prestacions Complementàries.
  • El cap del Servici d'Aprovisionament.
  • El cap de la Secció d'Ordenació Farmacèutica i Control del Medicament.
  • Dos farmacèutics del Servici d'Ordenació i Control del Medicament, dels quals un actuarà com a secretari de la comissió.
  • Un farmacèutic especialista en farmàcia hospitalària amb responsabilitat en la gestió i catalogació de productes sanitaris.
  • Especialistes de diferents àmbits sanitaris que integren les subcomissions, nomenats per a cada fase del projecte. Cada subcomissió tindrà quatre especialistes de l'especialitat els productes sanitaris de la qual es pretén catalogar.

Normativa que l'afecta:
- RD 414/1996.
- Resolució de creació de la comissió.

Freqüència de reunió: Trimestrals.

Reunions celebrades:

2006 (2)

2007 (3)

2008 (3)

2009 (1)