Convenis i Comités

Comissió de seguiment del conveni subscrit el 10 de març de 2009

Comissió de seguiment del conveni  subscrit el 10 de març del 2009, entre l'Agència Valenciana de Salut, els col·legis oficials de farmacèutics i diverses empreses que comercialitzen les tires reactives per a la determinació de glucosa en sang, i en virtut del qual, es regulen les condicions econòmiques de les tires reactives dispensades per mitjà de recepta oficial de la Conselleria de Sanitat, per les oficines de farmàcia de la nostra comunitat autònoma.

Objectiu:
Establir els preus màxims de finançament per a la dispensació de medicaments i productes sanitaris en el marc de les prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.

Composició:

  • No s'ha nomenat els membres.
  • Un representant designat per cada col·legi oficial de farmacèutics.
  • Un representant designat per cada empresa subministradora de tires.
  • Un representant de FENIN.
  • Tres representants designats per l'Agència Valenciana de Salut. Un d'ells actua com a president i un altre com a secretari.

Normativa que l'afecta:
- Conveni subscrit el 10 de març del 2009, entre l'Agència Valenciana de la Salut i els col·legis oficials de farmacèutics de les províncies d'Alacant, Castelló i València.
- Nota aclaridora del Conveni, de data 16 de març de 2009,  del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris.

Freqüència de reunió: Reunió anual amb caràcter ordinari en el mes de febrer, i de manera extraordinària per requeriment d'alguna de les parts.

Reunions celebrades: Fins ara no cap.