Programa d'optimització i integració

(MDIS) Programa de mecanització de l’Administració i dispensació de productes farmacèutics

El Decret Llei 2/2013, d'1 de març, del Consell, d'Actuacions Urgents de Gestió i Eficiència en Prestació Farmacèutica i Ortoprotètica, en l'article 7, punt 2, indica que el Consell adoptarà les mesures reglamentàries necessàries perquè els productes farmacèutics dispensats pels servicis farmacèutics de centres i servicis sanitaris o sociosanitaris a pacients ambulatoris del Sistema Nacional de Salut siguen registrats o integrats en el Sistema d'Informació Ambulatòria de la Conselleria de Sanitat.

 

MDIS és un subprograma del Sistema d'Informació Ambulatòria de la Conselleria de Sanitat, en concret és un mòdul del Gestor de la Prestació Farmacèutica (GAIA-MPRE) que permet el registre, la consulta i la planificació de les dispensacions o administracions dels tractaments ambulatoris realitzats des dels centres sanitaris, de forma centralitzada.