Convenis i Comités

Comitè assessor de la Conselleria de Sanitat per a l'utilització de l'hormona del creixement

Objectiu:


Ús racional dels medicaments que contenen hormona de creixement.

Composició:

President/a, (Cap del Servei de Prestació Farmacèutica i Dietoterapèutica).
Secretari/a (Tècnic del mateix servei)
Vocals (designats pel Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris previa consulta a l' Institut Mèdic Valencià)

  • Servicio de Endocrinologia del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.
  • Servicio de Pediatria-endocrino del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.
  • Servicio de Endocrinologia del Hospital Doctor Peset de València.
  • Servicio de Pediatria-endocrino del Hospital Doctor Peset de València.
  • Servicio de Endocrinologia. Hospital General Universitari d' Alacant.
  • Servicio de Pediatra- endocrino E del Hospital General Universitari d'Elx.

 

Normativa que l'afecta:

 

6 de juliol de 2023 - Instrucció 9/2023 de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic relativa al procediment per a la tramitació de sol·licituds de tractament amb hormona de creixement i substàncies relacionades. 
16 de maig de 1989 - Resolució de 16 de maig de 1989, del director del Servici Valencià de Salut, de creació del comité assessor del Servici Valencià de Salut per a la utilització de l′hormona de creixement.

 

Documents i impresos:

Freqüència de reunió: Bimensual com a mínim.