Programa d'optimització i integració

(SICOMEPS) Programa de modernització de processos i activitats farmacèutiques

SICOMEPS és el sistema d'informació, control i ordenació de medicaments i productes sanitaris de la Conselleria de Sanitat. Té com a finalitat facilitar els tràmits que marca la legislació sanitària en matèria d'ordenació, control i seguretat de productes farmacèutics en els distints sectors de la cadena del medicament i els productes sanitaris, des de la seua fabricació, passant per la distribució fins a la dispensació. Així mateix, pretén donar un impuls a l'administració electrònica o telemàtica, d'acord amb el que preveu l'article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, preservant el compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i la Llei 41/2002, de 14 de novembre, dels distints tràmits relacionats amb tràmits administratius i procediments de control.

 

Les primeres aplicacions de SICOMEPS que estan disponibles són les relacionades amb la vinculació de depòsits i farmacioles de centres sociosanitaris a oficines de farmàcia, les de gestions telemàtiques de parts d'estupefaents i del llibre receptari per mitjans electrònics, i les de notificació de subministrament insuficient de medicaments amb prescripció.