Visualització del menú

Comissió seguiment concert AERTE per a suministre i entrega material sanitari residències

Objectiu: Solució de  les discrepàncies que pogueren sorgir en l'aplicació dels respectius  Acords. No es tracta de Conveni ni Concert sinó d'uns Acords.

Composició:

  • Director general de Farmàcia i Productes Sanitaris o persona que hi delegue.
  • Cap de l'Àrea de Farmàcia i Productes Sanitaris o persona que hi delegue.
  • Director general de la Direcció General d'Acció Social i Majors o persona en qui delegue.
  • El cap del Servici de Provisió i Assistència Farmacèutica.
  • El cap del Servici de Qualitat i Atenció al Pacient.
  • Tres directors de residències  de l'Associació Aerte.
  • Tres metges de residències de l'Associació Aerte.

Freqüència de reunió: No se n'ha establit.

Reunions celebrades: No cap.