Convenis i Comités

Comissió paritària del conveni de colaboració

Comissió paritària del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i la mutualitat general de funcionaris civils de l'estado, l'institut social de les forcess armades i la mutualitat general judicial, per a facilitar el compliment de la llei 11/2003 de 10 d'abril, per la que s'aprova l'estatut de les persones amb discapacitat en la Comunitat Valenciana, i la seua aplicació al col·lectiu protegit per estes mutualitats.

Objectiu: Solució de  les discrepàncies que pogueren sorgir en l'aplicació del present Conveni.

Composició:
No s'han nomenat els membres.

  • Un representant de la Delegació del Govern  en  la Comunitat Valenciana.
  • Un representant designat per cadascuna de les Mutualitats Administratives.
  • Quatre representants de la Conselleria de Sanitat Valenciana designats pel Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris.
  • Dos assessors per cadascuna de les parts, amb veu i sense vot.

Normativa que l'afecta:
- Instruccions  del Subsecretari de la Conselleria de Sanitat, sobre el procediment d'acreditació i finançament gratuït de la prestació farmacèutica de les persones amb discapacitat de data 10 setembre del 2004.
- Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i la mutualitat general de funcionaris civils de l'estat, l'institut social de les forces armades i la mutualitat general judicial, per a facilitar el compliment de la llei 11/2003 de 10 d'abril, per la qual s'aprova l'estatut de les persones amb discapacitat a la Comunitat Valenciana, i la seua aplicació al col·lectiu protegit per estes mutualitats, de data de 25 de gener del 2005.
- Resolució de 2 de desembre del 2005, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat.

Freqüència de reunió: Sense especificar. A sol·licitud de les parts.

Reunions celebrades: No se n'han convocat mai.