Eines i programes

PRM

El programa de revisió i seguiment de la farmacoteràpia (Programa REFAR) inclou la revisió periòdica dels pacients i els seus tractaments, i les actuacions específiques per a garantir la seua seguretat, efectivitat i eficiència, de forma integrada en els processos assistencials.

Per a la priorització de la revisió més eficient dels pacients principalment crònics i polimedicats es disposa d'una ferramenta informàtica de gestió, la "Ferramenta PRM" (Problemes Relacionats amb els Medicaments), que permet la gestió dels pacients de la Comunitat Valenciana i els seus principals PRM basats en el disseny i manteniment de bases de dades de medicaments, diagnòstics, dades clíniques essencials de cada pacient obtingudes de la història clínica ambulatòria (SIA) i de la prescripció farmacèutica. Estos problemes preveuen la gestió d'interaccions, duplicitats, contraindicacions, al·lèrgies, esdeveniments adversos i posologies inadequades.